Thông tin văn bản
Văn bản số 698/VP-KGVX ngày 01/02/2023 Sao gửi Quyết định số 56/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non
Số ký hiệu: 698/VP-KGVX Ngày ban hành: 01/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 56/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230203082123.zip