Thông tin văn bản
Văn bản số 9962/VP-KGVX ngày 21/12/2022 sao gửi Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diedeezen và nhiên liệu sinh học".
Số ký hiệu: 9962/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/12/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diedeezen và nhiên liệu sinh học".
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230112153422.zip