Thông tin văn bản
Văn bản số 1995/VP-KTTC ngày 27/03/2020 sao gửi Công văn số 2337/BTC-HCSN
Số ký hiệu: 1995/VP-KTTC Ngày ban hành: 27/03/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 2337/BTC-HCSN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200406101107.zip