Thông tin văn bản
Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 05/11/2019 Báo cáo triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ
Số ký hiệu: 400/BC-UBND Ngày ban hành: 05/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 400.bc.signed.pdf