Thông tin văn bản
Văn bản số 2605/UBND-KTTC ngày 24/10/2018 Chấn chỉnh công tác phối hợp, góp ý kiến về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2605/UBND-KTTC Ngày ban hành: 24/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Chấn chỉnh công tác phối hợp, góp ý kiến về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2605.ub.PDF