Thông tin văn bản
Văn bản số 8017/VP-KT ngày 22/11/2021 sao gửi Quyết định số 188/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 8017/VP-KT Ngày ban hành: 22/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 188/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211126144623.zip