Thông tin văn bản
Báo cáo số 2487/UBND-KTTC ngày 12/10/2018 Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 250/2016/TT-BTC
Số ký hiệu: 2487/UBND-KTTC Ngày ban hành: 12/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 250/2016/TT-BTC
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2487.ub.PDF