Thông tin văn bản
Văn bản số 3967/VP-KT ngày 11/05/2023 Sao gửi Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu: 3967/VP-KT Ngày ban hành: 11/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515080546.zip