Thông tin văn bản
Công văn số 489/UBND-TH ngày 23/02/2021 Đôn đốc, nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
Số ký hiệu: 489/UBND-TH Ngày ban hành: 23/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Đôn đốc, nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 489 ub.signed.pdf