Thông tin văn bản
Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 Ban hành Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030
Số ký hiệu: 355/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 355 qd.signed.pdf