Thông tin văn bản
Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 63/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/12/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 632015QDUBND2015.doc