Thông tin văn bản
Văn bản số 6612/VP-NC ngày 03/12/2018 (CKS) sao gửi Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Số ký hiệu: 6612/VP-NC Ngày ban hành: 03/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6612.rar