Thông tin văn bản
Văn bản số 896/VP-NC ngày 21/02/2018

Về việc : sao gửi và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị quyết số 10/NQ-CP

Số ký hiệu: 896/VP-NC Ngày ban hành: 21/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị quyết số 10/NQ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 896VPNC2018.rar