Thông tin văn bản
Văn bản số 3223/VP-KTTC ngày 02/08/2016

Về việc : Xin ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư 49/2013/TT-BTC

Số ký hiệu: 3223/VP-KTTC Ngày ban hành: 02/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Xin ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư 49/2013/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3223VPKTTC2016.rar