Thông tin văn bản
Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành
Số ký hiệu: 16/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2021 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 16 qd.signed.pdf