Thông tin văn bản
Nghị quyết số 20/2010/NQ- HĐND ngày 17/12/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010 và thông qua danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2011.

Số ký hiệu: 20/2010/NQ- HĐND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Trảng Bàng Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010 và thông qua danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 17 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_TRANGBANG.rar