Thông tin văn bản
Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 30/06/2010

Về việc Điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2010

Số ký hiệu: 03/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 30/06/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Tân Biên Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc Điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 03-2010-NQ-HDND-TANBIEN.doc