Thông tin văn bản
Văn bản số 3970/VP-VHXH ngày 08/06/2020 sao gửi văn bản: Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 3970/VP-VHXH Ngày ban hành: 08/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200609164304.zip