Thông tin văn bản
Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 12/05/2022 Nghị quyết thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
Số ký hiệu: 53/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/05/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 53-NQ-HDND CUA KHAU MOC BAI- KHT3.PDF