Thông tin văn bản
Công văn số 585/UBND-KTTC ngày 01/04/2019 Tiêu chí đấu giá QSD đất để thực hiện DA trong lĩnh vực SX công nghiệp
Số ký hiệu: 585/UBND-KTTC Ngày ban hành: 01/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiêu chí đấu giá QSD đất để thực hiện DA trong lĩnh vực SX công nghiệp
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 585.ub.PDF