Thông tin văn bản
Công văn số 2057/VP-KTTC ngày 12/04/2019 lấy ý kiến dự thảo Thông tư
Số ký hiệu: 2057/VP-KTTC Ngày ban hành: 12/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: lấy ý kiến dự thảo Thông tư
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2507VP-KTTC.rar