Thông tin văn bản
Văn bản số 62/VP-KTTC ngày 04/01/2021 sao gửi Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 62/VP-KTTC Ngày ban hành: 04/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210108165102.zip