Thông tin văn bản
Văn bản số 419/VP-KT ngày 19/01/2023 Sao gửi TT số 26/2022/TT-BNNPTNT
Số ký hiệu: 419/VP-KT Ngày ban hành: 19/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi TT số 26/2022/TT-BNNPTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230130104022.zip