Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1246/KH-UBND ngày 28/04/2021 Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
Số ký hiệu: 1246/KH-UBND Ngày ban hành: 28/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: