Thông tin văn bản
Công văn số 331/UBND-TKTH ngày 01/03/2019 thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 331/UBND-TKTH Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 331.ub.PDF