Thông tin văn bản
Công văn số 1910/VP-KTTC ngày 04/04/2019 sao gửi Thông tư số 16/2019/TT-BTC
Số ký hiệu: 1910/VP-KTTC Ngày ban hành: 04/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 16/2019/TT-BTC
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Huỳnh Thị Hồng Nhung
Đính kèm: 1910.rar