Thông tin văn bản
Văn bản số 5964/VP-KTTC ngày 19/08/2020 Sao gửi Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 5964/VP-KTTC Ngày ban hành: 19/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200821091622.zip