Thông tin văn bản
Văn bản số 5497/VP-NC ngày 20/11/2017

Về việc :Sao gửi Nghị định 120/2017/NĐ-CP quy định chị tiết 1 số điều Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Số ký hiệu: 5497/VP-NC Ngày ban hành: 20/11/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Sao gửi Nghị định 120/2017/NĐ-CP quy định chị tiết 1 số điều Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5497VPNC2017.rar