Thông tin văn bản
Văn bản số 5344/VP-KTTC ngày 01/10/2018 (CKS) Về việc: Sao gửi quy định mã số ngạch QLTT
Số ký hiệu: 5344/VP-KTTC Ngày ban hành: 01/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Về việc: Sao gửi quy định mã số ngạch QLTT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5344.rar