Thông tin văn bản
Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 Phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 455/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/03/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 455 qd. phe duyet de cuong du toan KP.signed.pdf