Thông tin văn bản
Văn bản số 2371/VP-KTTC ngày 26/05/2014

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư thu phí thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

Số ký hiệu: 2371/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/05/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư thu phí thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2371VPKTTC2014.rar