Thông tin văn bản
Văn bản số 808/VP-KTTC ngày 12/02/2020 sao gửi Thông tư số 85/2019/TT-BTC
Số ký hiệu: 808/VP-KTTC Ngày ban hành: 12/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 85/2019/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200212151010.zip