Thông tin văn bản
Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 12/05/2022 Nghị quyết KH3 HĐND K10: Về việc hỗ trợ một lần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 52/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/05/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết KH3 HĐND K10: Về việc hỗ trợ một lần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 52-NQ-HDND-HO TRO PHONG CHONG DICH COVI19-KH3-2022.PDF