Thông tin văn bản
Văn bản số 6963/VP-KT ngày 21/09/2022 sao gửi Quyết định số 3533/QĐ-BNN-KTHT ngày 19/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số ký hiệu: 6963/VP-KT Ngày ban hành: 21/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 3533/QĐ-BNN-KTHT ngày 19/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220922083838.zip