Thông tin văn bản
Văn bản số 1043/VP-KT ngày 19/02/2021 sao gửi Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 1043/VP-KT Ngày ban hành: 19/02/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210222090228.zip