Thông tin văn bản
Công văn số 2322/KH-UBND ngày 17/10/2019 Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2322/KH-UBND Ngày ban hành: 17/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 2322.ub.signed.pdf