Thông tin văn bản
Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 08/07/2019 KH lựa chọn nhà thầu Gói Thầu thuốc generic vắc xin dịch vụ thuộc DA mua vắc xin thuộc danh mục thuốc dấu thầu tập trung địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế
Số ký hiệu: 1490/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: KH lựa chọn nhà thầu Gói Thầu thuốc generic vắc xin dịch vụ thuộc DA mua vắc xin thuộc danh mục thuốc dấu thầu tập trung địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1490.qd.signed.pdf