Thông tin văn bản
Báo cáo số 476/BC-UBND ngày 20/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg và tình hình KT-XH năm 2019
Số ký hiệu: 476/BC-UBND Ngày ban hành: 20/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg và tình hình KT-XH năm 2019
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 476.bc.signed.pdf