Thông tin văn bản
Văn bản số 4508/VP-VHXH ngày 30/06/2020 Sao gửi Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4508/VP-VHXH Ngày ban hành: 30/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200701100233.zip