Thông tin văn bản
Công văn số 1360/UBND-NCPC ngày 28/06/2019 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh
Số ký hiệu: 1360/UBND-NCPC Ngày ban hành: 28/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1360.ub.signed.pdf