Thông tin văn bản
Văn bản số 3452/VP-KTN ngày 12/08/2016

Về việc : Về triển khai thực hiện Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính

Số ký hiệu: 3452/VP-KTN Ngày ban hành: 12/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Về triển khai thực hiện Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3452VPKTN2016.rar