Thông tin văn bản
Văn bản số 6326/VP-KTTC ngày 15/11/2018 (CKS) triển khai Thông tư số 18/2018/TT-BTNMT
Số ký hiệu: 6326/VP-KTTC Ngày ban hành: 15/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai Thông tư số 18/2018/TT-BTNMT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6326.rar