Thông tin văn bản
Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 04/09/2018 Phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035
Số ký hiệu: 2214/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: