Thông tin văn bản
Công văn số 11/UBND-KTTC ngày 03/01/2020 Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Số ký hiệu: 11/UBND-KTTC Ngày ban hành: 03/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 11.ub.signed.pdf