Thông tin văn bản
Văn bản số 4343/VP-KT ngày 23/05/2023 Sao gửi các Thông tư của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 4343/VP-KT Ngày ban hành: 23/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi các Thông tư của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230530145727.zip