Thông tin văn bản
Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 50/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 50.QD.signed.pdf