Thông tin văn bản
Văn bản số 10188/VP-KT ngày 08/11/2023 sao gửi Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ (cập nhật file văn bản)
Số ký hiệu: 10188/VP-KT Ngày ban hành: 08/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ (cập nhật file văn bản)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231116172418.zip