Thông tin văn bản
Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 22/06/2020 Bãi bỏ Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Số ký hiệu: 24/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/06/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Bãi bỏ Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 24 qppl.signed.pdf