Thông tin văn bản
Văn bản số 3534/VP-KTTC ngày 24/05/2020 Sao gửi Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg về quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
Số ký hiệu: 3534/VP-KTTC Ngày ban hành: 24/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg về quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200526102901.zip