Thông tin văn bản
Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 19/03/2019 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Thành
Số ký hiệu: 662/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Thành
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 662.qd.PDF